Български (България)English (United Kingdom)

Въведена е интегрирана Система по Управление на Качеството в съответствие с ISO 9001:2008  и Системата за Контрол Безопастността на Храните – HACCP както  в хладилно-складовата дейност, така и в рибопреработката. Регистрацията по стандарт ISO 9001:2008 е със сертификат № HU10/5364 от 27 юли 2010 г. от фирма SGS Bulgaria Ltd.

 

Складовете са одобрени от митническите органи за временно складиране на чуждестранни стоки и за поставянето им под режим "митническо складиране".

 

 Сертификат

 

 
planiks.com
planiks.com