Български (България)English (United Kingdom)

Хладилно-складовата  дейност е осигурена от  14 хладилни зали с общ капацитет 48 000 куб. метра.

В хладилните  зали се поддържа температура в диапазона  от +17  до -27 градуса по Целзий, което прави възможно съхраняването както на дълбоко замразени храни /месо, риба, зеленчуци.../, така и на банани, цитрусови и други плодове.

Температурният режим се поддържа от модерни инсталации и е напълно автоматизиран. Записващи устройства позволяват проследяване на температурата във всяка зала за период от 24 месеца.

Нашето рибопреработвателно предприятие служи главно за замразяване на Черноморска риба. След обновяването му през 2003 година продукцията му вече е позната освен на вътрешния,  така и на Европейския пазар.

Препакетирането в потребителски опаковки е услуга, от която се възползуват все повече търговци на риба и рибни продукти.

Предстоящото откриване на собствена Микробиологична лаборатория  ще повиши значително конкурентоспособността на „Булджак”ЕАД по отношение на произвеждана и съхранявана продукция и ще даде голямо предимство на нашите клиенти и на всички фирми от региона.

 
planiks.com
planiks.com